Arbitrage

Fluiten kan heel leuk zijn en wordt steeds leuker naarmate je er beter in wordt!

Daarom zijn wij begonnen met de opleiding tot CS+ scheidsrechter. Dat is een praktijkopleiding (Club Scheidsrechter+) die je regelkennis verdiept, veel praktische inzichten oplevert en je niveau van fluiten naar een hoger plan tilt.

De cursus is gewoon op 't Spandersbosch, duurt ongeveer een half seizoen, kost niets en levert je een mooi CS+ pakket van de bond op (CS+ shirt, fluitje, set kaarten en een notitieblokje).

Tijdens de cursus ga je vooral fluiten en word je begeleid door een CS+ coach. Er zijn twee workshops en er is een praktijktoets. 
We willen dit seizoen de eerste CS-plussers kunnen feliciteren!!!

Hockey en arbitrage
Een hockeywedstrijd telt 24 deelnemers: 22 spelers én twee scheidsrechters, die essentieel zijn voor een wedstrijd. De Arbitragecommissie van ‘t Spandersbosch heeft als doelstelling scheidsrechters zo goed mogelijk beslagen ten ijs te laten komen zodat alle thuiswedstrijden goed gefloten worden en de spelvreugde toeneemt.

Hiervoor zijn een aantal zaken noodzakelijk:
1   Uitrusting scheidsrechter

Naast een gele Rabo Bodywarmer, horloge en of stopwatch, hockeyschoenen, pen en papier en een fluit heeft een goede scheidsrechter regelkennis en ervaring. Regelkennis en ervaring kun je helaas niet kopen maar moet je opdoen.

2   Opleiding scheidsrechters

Als je B-junior wordt hoor je spelregelexamen te doen. Dan weet je wat de regels op het veld precies zijn en kun je daarna ook worden ingezet om wedstrijden te fluiten. Deze regel geldt voor ieder jeugdlid dat de B-juniorenleeftijd heeft bereikt. Dat hebben we binnen de club met elkaar afgesproken.
Helaas zijn er nog altijd jeugdleden die het niet nodig vinden om de regels te leren en te kennen. Daarom hebben we regels die voor alle B- en A-junioren die nog geen spelregelexamen hebben gedaan worden gehanteerd.

Hieronder kun je lezen wat de regels zijn.
Als je gewoon de regels leert en examen doet - en desnoods nog een keer - is er niets aan de hand. Gewoon even doorleren en dan weet je het. Hockey wordt alleen maar leuker -en minder gevaarlijk- als je de regels kent.

De club schrijft tenminste drie keer per seizoen een spelregelexamen uit en wijst de jeugdleden aan die daaraan moeten meedoen. Dit gebeurt niet op vrijwillige basis. De club maakt de indeling wie aan welk examen meedoet.

Bij niet slagen voor het spelregelexamen kan de kandidaat het examen op de eerstvolgende examendatum herkansen. Als een jeugdlid voor het examen niet komt opdagen zonder geldige opgaaf van reden of een anderszins geldige reden (op voordracht van de arbitragecommissie door het bestuur te besluiten), worden de kosten van het spelregelexamen (te weten € 7,50) door de club op het niet opgekomen jeugdlid verhaald.
Het jeugdlid dat zonder geldige opgaaf van redenen niet komt opdagen, wordt ook uitgesloten van de veldhockeywedstrijden die plaatsvinden tussen het eerste en tweede spelregelexamen.

Indien bij het 2e examen wederom het examen niet gehaald kán het jeugdlid worden uitgesloten voor het spelen van veld- en zaalhockeywedstrijden, totdat het examen wel behaald is. Of en hoe die uitsluiting wordt doorgevoerd wordt per geval bekeken en uiteindelijk beslist door het bestuur. Deze informatie wordt gedeeld met de arbitragecommissie, die belast is met het coördineren van de spelregelexamens.
Indien een jeugdlid (ook) voor het tweede examen zonder geldige opgaaf van redenen niet komt opdagen, worden de kosten die bij het 2e examen komen kijken (te weten € 7,50), opnieuw verhaald op het lid dat niet is komen opdagen. Het desbetreffende jeugdlid wordt sowieso uitgesloten voor het spelen van veld- en zaalhockeywedstrijden, totdat het examen wel behaald is. Het derde examen echter is pas in het nieuwe jaar.

Het betreffende jeugdlid is sowieso ook uitgesloten van de eerste veldwedstrijd na de winterstop.

De regelkennis kun je opdoen via een online-cursus die ongeveer 4 uur in beslag neemt, gevolgd door een examen.

Ook voor ouders is het goed om deze cursus te volgen. Met regelkennis kijk je met andere ogen naar het spel van je kinderen en weet je hoe het is om een wedstrijd te fluiten. Het maakt de zaterdag nog leuker.

Iedereen die mee wil doen, kan zich aanmelden bij [email protected]

3   Begeleiding scheidsrechters
Scheidsrechters die net hun kaart hebben gehaald, zullen de eerste wedstrijd begeleid worden. Wij zijn nog op zoek naar leden die deze taak op zich willen nemen. 

4   CS+ (Clubscheidsrechter+)
 In het verleden werden de topklasse wedstrijden door Bondsscheidsrechters gefloten. De KNHB echter heeft een tekort aan deze scheidsrechters, waardoor wij als club zelf een groep scheidsrechters moeten hebben die net iets meer kunnen. Wil jij de uitdaging aangaan om bij de top te horen dan kun je je aanmelden voor de CS+ via [email protected]

5   Aanwezigheid van de scheidsrechter
Geen scheidsrechters betekent geen wedstrijd!!!
Er worden iedere zaterdag meer dan 40 scheidsrechters opgesteld; jeugdleden, ouders en seniorenteams. Voor jeugdleden geldt is het fluiten verplicht. Kun je niet dan ruil je binnen je eigen team. Lukt dat niet schakel dan je coach in.
Laat de scheidsrechterscommissie altijd weten wanneer iemand je vervangt.  

Kun je echt niemand vinden, log dan in via de site en kijk in Emma onder scheidsrechters wie je nog kunt benaderen. Als je iemand anders hebt gevonden mail dat dan aan [email protected]!!!!! Het kan zijn dat de indelers er niet mee accoord gaan.

Algemene informatie
De scheidsrechtercommissaris zorgt onder andere voor opleiding, begeleiding en aanwijzing van de scheidsrechters. Alle wedstrijden, met uitzondering van de jongste jeugd en 8-tallen, moeten geleid worden door C-kaarthouders. Enkele teams worden geleid door bondsscheidsrechters, die door de KNHB worden aangewezen.
 
Ieder team is verplicht een aantal scheidsrechters te leveren. Om dit te bereiken wordt ieder jaar een aantal scheidsrechters opgeleid.

Alle seniorleden en jeugdleden vanaf B-jeugd zijn verplicht een cursus te volgen indien zij nog niet in het bezit zijn van een C-kaart. Over het hoe en wanneer wordt men via de website geïnformeerd.
  
Wanneer je niet kunt fluiten dien je vervanging te regelen.
De afgelopen jaren is keer op keer door de KNHB en door de vereniging duidelijk gemaakt dat iedereen die hockeyt, en dan met nadruk op de jeugd, in het bezit dient te zijn van zijn/haar scheidsrechterskaart of deze z.s.m. dient te halen.

De scheidsrechterscommissie van 't Spandersbosch biedt jullie volop de gelegenheid om hieraan te voldoen.
 
Als je niet kan fluiten, kun je ook niet spelen.
Het klinkt streng en dat is het ook.
Als je de B-leeftijd hebt bereikt, moet je je scheidsrechterskaart halen.
Dat is het verenigingsbeleid.
Ook A-junioren die nog geen kaart hebben moeten deze kaart alsnog halen. Je hebt zelf iedere week scheidsrechters nodig en dat geldt voor anderen ook weer.

En als je hockeyt moet je gewoon de spelregels kennen.

Download hier de handleiding van de KNHB voor begeleiding beginnende scheidsrechters

 
  
 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren