clubhuiscommissie

De Clubhuiscommissie is aanspreekpunt voor het gebruik van het clubhuis.

Hieronder vallen de volgende zaken:

  • Barbeheer
  • Bardienst
  • Alcoholreglement
  • Evenementen

Barbeheer 

De commissie zorgt voor de barbezetting, voorraadbeheer, onderhoud en schoonmaak, handhaving voorschriften, vergunningen.

Bardienst
In de weekeinden staat de bar tijdens openingstijden altijd onder leiding van een professioneel barhoofd. Op zaterdag wordt deze bijgestaan door ouders van jeugdleden. Die worden daarvoor gevraagd door de teamouders van de teams die voor die dag zijn aangewezen.

Het barhoofd opent en sluit het clubhuis, assisteert de barvrijwilligers en ziet toe op de toepassing van het alcoholreglement.

Op zondag ondersteunen seniorenteams het professionele barhoofd bij de barbezetting. Welk team ingedeeld is voor bardienst, staat op de website onder Senioren / Junioren -Barschema. Elke barvrijwilliger die alcohol schenkt moeten wij vragen om een instructie over alcoholgebruik te lezen.

Alcoholreglement
De club heeft een vergunning om zwak alcoholische drank te schenken. Dat mag alleen aan mensen van 18 jaar en ouder. Op zaterdag wordt niet geschonken voor 16.00 uur 's middags, omdat dan vooral jonge leden aanwezig zijn. Op zondag wordt geschonken vanaf 12.00 uur.

Voor alle alcoholhoudende consumpties geldt dat die alleen in het clubhuis en op het terras mogen worden gebruikt, dus niet op of rond de velden of in de kleedkamers.

Het is NIET toegestaan zelf-meegenomen consumpties te nuttigen in en rond het clubhuis. Uitgesloten daarvan zijn bijvoorbeeld bidon met water en bijv. een boterham.

Evenementen (feest, toernooi, e.d.)

Elk evenement in het clubhuis heeft consequenties voor het barbeheer. Voor sommige activiteiten is een aparte vergunning nodig. Elke bijzondere clubactiviteit moet daarom ten minste 4 weken van tevoren worden aangemeld bij de clubhuiscommissie: Meral de Jong: [email protected]

René van Hattum [email protected] houdt de agenda bij en zorgt ervoor dat de barcommissie de activiteit kan ondersteunen.

 

 

 

 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren