Jeugd algemeen


De junioren in seizoen 2017/2018

1. Jeugdcommissie
2. Teams
3. Algemene informatie junioren
4. Competitie- en andere belangrijke data 2017/2018
 
1. Jeugdcommissie
Een groot aantal mensen is betrokken bij de organisatie van de juniorenafdeling. Iedere juniorenlijn heeft zijn eigen coördinator, die het reilen en zeilen binnen die lijn bewaakt. Samen vormen zij de jeugdcommissie.
De lijncoordinatoren:
Jongens A:    Mark Leck
Jongens B;    Jelmer Klaassen 
Jongens C:     Heleen van Heemskerck van Beest
Jongens D:     Elizabeth de Jong-vd Schalk
Meisjes A:     Titia Hartvelt (interim)
Meisjes B:     Gerard Beerens
Meisjes C:     Titia Hartvelt
Meisjes D:     Annemiek Schipper
Manager hockeyorganisatie: René van Hattum

Contactgevevens op deze site, via Organisatie - Bestuur en Commissies


De jeugdcommissie zet zich er voor in dat ieder jeugdlid zich thuis voelt op onze club. Bij vragen is de lijncoordinator de eerste vraagbaak voor een jeugdlid of ouder.

Daarnaast zijn ouders een onmisbare schakel in het draaiend houden van onze vereniging. Zij zijn onmisbaar bij het draaien van het clubhuis, bij coaching, begeleiding en het fluiten van de elftallen.

't Spandersbosch doet dit seizoen met 47 juniorenelftallen mee aan de competitie.


Wij wensen iedereen een sportief en goed seizoen toe!


2. Teams
In het seizoen 2017/2018 hebben we 47 zaterdag juniorenelftallen. Met dat aantal zijn al onze velden de hele zaterdag van 08.45 uur tot 19.15 bezet. Het is zelfs mogelijk dat enkele juniorenelftallen op zondagmorgen spelen. Het is belangrijk dat teams op tijd beginnen en kinderen op tijd aanwezig zijn voor hun wedstrijden.

Het seizoen is opgebouwd uit een voorcompetitie en een reguliere competitie. De voorcompetitie duurt 5 speeldagen. In die voorcompetitie kunnen teams plaatsen in andere klassen veroveren door hun eindklassering in die voorcompetitie.

Na een intensieve selectieperiode zijn er nieuwe teams samengesteld voor het seizoen 2017/2018. Tijdens de voorcompetitie echter wordt bekeken of er nog veranderingen moeten plaatsvinden binnen de teams.
Wijzigingen binnen teams na de voorcompetitie worden alleen gedaan op voordracht van de coaches, de lijncoordinatoren en/of de technisch manager.
De eerste teams van iedere juniorenlijn spelen zaalhockey. De andere zaalteams worden samengesteld na individuele opgave voor zaalhockey. Voor die opgave krijgen alle junioren in september een mailtje.
Als zich meer kinderen opgeven dan er plaatsen zijn in zaalteams, wordt er door de jeugdcommissie geloot wie er kunnen meedoen aan zaalhockey.
Het zaalhockeyseizoen loopt van begin december tot half februari.
Voor zaalhockey moet een aparte contributie worden betaald.


Na de winterstop -begin maart 2018- richten we ons alweer op het seizoen dat daarop volgt: 2018/2019 dus. Alle junioren krijgen dan een vragenformulier waarop wensen kunnen worden ingevuld. Zij krijgen ook informatie over de procedure voor de teamsamenstellingen zoals die eind mei/begin juni 2018 wordt gehanteerd.

Begin juni houden we trainingen tbv de teamsamenstellingen voor het seizoen 2018-2019. Kinderen worden daarvoor de de club uitgenodigd.

Het samenstellen van teams gebeurt niet alleen op basis van de trainingen/wedstrijden.
Het proces is gebaseerd op drie elementen:
* Waarnemingen tijdens trainingen door de trainers
* Waarnemingen tijdens wedstrijden, door coaches en technische staf
* Waarnemingen tijdens juni-trainingen (door technische staf)

Spring je er bij ons op de club in de D- en C-leeftijd bovenuit, dan geeft de club je op voor districtsselectietraining. Daar kun je geselecteerd worden voor een plaats in het districtselftal. De technische staf besluit of zij iemand voordragen.

3. Algemene informatie junioren

Teams en trainingen worden op de site vermeld zodra die bekend zijn. Daar is ook het wedstrijdprogramma te vinden zodra dat door de KNHB is vrijgegeven.
Trainingen gaan bij ieder weertype door, tenzij er sneeuw op de velden ligt of de velden zijn bevroren.
Raadpleeg bij twijfels over het doorgaan van trainingen of wedstrijden altijd de site!
In de reguliere schoolvakanties wordt er niet getraind.
Als er om andere redenen (ziekte trainers bijv.) niet wordt getraind, worden teamleden per email of sms geinformeerd.

De zaterdagen op de club zijn druk bezocht, de parkeerplaatsen beperkt. Kom bij thuiswedstrijden zoveel mogelijk op de fiets. Wij hebben een aparte fietsenstalling.

Tenue: ieder lid is verplicht wedstrijden te spelen in ons clubtenue: een Spandersboschshirt, en een Spandersboschbroek of -rok, plus de daarbij behorende Spandersboschsokken.
Deze kunnen worden aangeschaft bij Hockey Republic in Bussum
Tijdens trainingen dient sportkleding te worden gedragen. Hemdjes zijn niet toegestaan.
Het dragen van bitjes en scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht.

4. Belangrijke data 2017/2018

Competitiedata 2017: 2-9-16-23-30 sept; 7 okt; 4-11-19-26 nov; 2 dec.
Zaalcompetitie: start 9 dec 2017 - einde 17 febr 2018.
Competitiedata 2018: 10-17-24 maart; 7-14-21 april; 19-26 mei; 2 juni, 9 juni (alleen D-junioren)

Andere belangrijke data 2e helft seizoen 2017/2018:
Voorjaarsvakantie: 24 feb - 4 maart, geen training
Pasen: 2 april, 2e paasdag, geen training
Koningsdag: 27 april, geen training
Meivakantie: 28 april t/m6 mei, geen training
Hemelvaartdag: 10 mei en 11 mei geen training
Pinksteren; 21 mei 2e pinksterdag, geen training
Pinksteren 2016: 2e pinksterdag 5 juni geen training
Laatste reguliere training A-B-C-junioren: 1 juni
Laatste reguliere training D-junioren: 8 juni

René van Hattum, jeugdmanager 't Spandersbosch

 

 

 

 

 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren