15-7-2017
laatste nieuwsbrief
seizoen 2016-2017

nieuwsbrief 23   18 juli
Lees verder
Nieuws 1
14-7-2017
Bas van Stekelenburg trainer/coach Heren 1
Oud-international Bas van Stekelenburg is de nieuwe trainer/coach v
Lees verder
Nieuws 2
13-7-2017
Nog plaats voor..
De teams voor het nieuwe seizoen zijn bijna allemaal weer gevuld.
Lees verder
Nieuws 3
12-7-2017
Wat een weekend!!
Wat hebben wij een geweldig weekend gehad!
Nadat z
Lees verder
Nieuws 4
Voorzitter
Evenementen
Organisatie
Lidmaatschap
Senioren
Junioren
Jongste Jeugd
Wedstrijden
Trainingen
Spabo nu
Junioren
Jeugd algemeen 

De junioren in seizoen 2016/2017

1. Jeugdcommissie
2. Teams
3. Algemene informatie junioren
4. Competitie- en andere belangrijke data 2016/2017
 
1. Jeugdcommissie
Een groot aantal mensen is betrokken bij de organisatie van de juniorenafdeling. Iedere juniorenlijn heeft zijn eigen coördinator, die het reilen en zeilen binnen die lijn bewaakt. Samen vormen zij de jeugdcommissie.
De lijncoordinatoren:
Jongens A/B: Harry Rijken
Jongens C:     Heleen van Heemskerck van Beest
Jongens D:     Elizabeth de Jong-vd Schalk
Meisjes A:     Hellen van Bazel
Meisjes B:     Gerard Beerens
Meisjes C:     Titia Hartvelt
Meisjes D:     Annemiek Schipper
Manager hockeyorganisatie: René van Hattum

Contactgevevens op deze site, via Organisatie - Bestuur en Commissies


De jeugdcommissie zet zich er voor in dat ieder jeugdlid zich thuis voelt op onze club. Bij vragen is de lijncoordinator de eerste vraagbaak voor een jeugdlid of ouder.

Daarnaast zijn ouders een onmisbare schakel in het draaiend houden van onze vereniging. Zij zijn onmisbaar bij het draaien van het clubhuis, bij coaching, begeleiding en het fluiten van de elftallen.

't Spandersbosch doet dit seizoen met 44 juniorenelftallen mee aan de competitie.


Wij wensen iedereen een sportief en goed seizoen toe!


2. Teams
In het seizoen 2016/2017 hebben we 44 zaterdag juniorenelftallen. Met dat aantal zijn al onze velden de hele zaterdag van 08.45 uur tot 19.15 bezet. Het is zelfs mogelijk dat 1 of 2 juniorenelftallen van de C- of D-categorie op zondagmorgen spelen. Het is belangrijk dat teams op tijd beginnen en kinderen op tijd aanwezig zijn voor hun wedstrijden.

Het seizoen is opgebouwd uit een voorcompetitie en een reguliere competitie. De voorcompetitie duurt 5 speeldagen. In die voorcompetitie kunnen teams plaatsen in andere klassen veroveren door hun eindklassering in die voorcompetitie.
Na een intensieve selectieperiode zijn er nieuwe teams samengesteld voor het seizoen 2016/2017. Tijdens de voorcompetitie echter wordt bekeken of er nog veranderingen moeten plaatsvinden binnen de teams.
Wijzigingen binnen teams na de voorcompetitie worden alleen gedaan op voordracht van de coaches, de lijncoordinatoren en/of de technisch manager.
De eerste teams van iedere juniorenlijn spelen zaalhockey. De andere zaalteams worden samengesteld na individuele opgave voor zaalhockey. Voor die opgave krijgen alle junioren in september een mailtje.
Als zich meer kinderen opgeven dan er plaatsen zijn in zaalteams, wordt er door de jeugdcommissie geloot wie er kunnen meedoen aan zaalhockey.
Het zaalhockeyseizoen loopt van begin december tot half februari.
Voor zaalhockey moet een aparte contributie worden betaald.


Na de winterstop -begin maart 2017- richten we ons alweer op het seizoen dat daarop volgt: 2017/2018 dus. Alle junioren krijgen dan een vragenformulier waarop wensen kunnen worden ingevuld. Zij krijgen ook informatie over de procedure voor de teamsamenstellingen zoals die eind mei/begin juni 2017 wordt gehanteerd.

Begin juni houden we trainingen tbv de teamsamenstellingen voor het seizoen 2017-2018. Kinderen worden daarvoor de de club uitgenodigd.

Het samenstellen van teams gebeurt niet alleen op basis van de trainingen/wedstrijden.
Het proces is gebaseerd op drie elementen:
* Waarnemingen tijdens trainingen door de trainers
* Waarnemingen tijdens wedstrijden, door coaches en technische staf
* Waarnemingen tijdens juni-trainingen (door technische staf)

Spring je er bij ons op de club in de D- en C-leeftijd bovenuit, dan geeft de club je op voor districtsselectietraining. Daar kun je geselecteerd worden voor een plaats in het districtselftal. De technische staf besluit of zij iemand voordragen.

3. Algemene informatie junioren

Teams en trainingen worden op de site vermeld zodra die bekend zijn. Daar is ook het wedstrijdprogramma te vinden zodra dat door de KNHB is vrijgegeven.
Trainingen gaan bij ieder weertype door, tenzij er sneeuw op de velden ligt of de velden zijn bevroren.
Raadpleeg bij twijfels over het doorgaan van trainingen of wedstrijden altijd de site!
In de reguliere schoolvakanties wordt er niet getraind.
Als er om andere redenen (ziekte trainers bijv.) niet wordt getraind, worden teamleden per email of sms geinformeerd.

De zaterdagen op de club zijn druk bezocht, de parkeerplaatsen beperkt. Kom bij thuiswedstrijden zoveel mogelijk op de fiets. Wij hebben een aparte fietsenstalling.

Tenue: ieder lid is verplicht wedstrijden te spelen in ons clubtenue: een Spandersboschshirt, en een Spandersboschbroek of -rok, plus de daarbij behorende Spandersboschsokken.
Deze kunnen worden aangeschaft bij Hockey Republic in Bussum
Tijdens trainingen dient sportkleding te worden gedragen. Hemdjes zijn niet toegestaan.
Het dragen van bitjes en scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht.

4. Competitie- en andere belangrijke data 2017

11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april, 8 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 10 juni 

Andere belangrijke data 2e helft seizoen 2016/2017:
Pasen: 2e paasdag 17 april 2017, geen training
Meivakantie: 22 april mei-7 mei 2017, geen juniorentraining
Pinksteren 2016: 2e pinksterdag 5 juni geen training
Laatste reguliere juniorentraining: 9 juni (geldt alleen voor teams die 10 juni nog competitie spelen)

René van Hattum, manager 't Spandersbosch