Jongste Jeugd

Coachinfo

De Jongste Jeugd in seizoen 2016/2017

Algemene informatie 

1. Jongste Jeugd Commissie
2. Teams
3. Algemene Informatie Jongste Jeugd
4. Competitiedata en andere belangrijke data 

1. Jongste Jeugd Commissie 

Lijncoordinatoren:
Funkey (5 jaar): Kari Janssen

Boschkabouters (6 jaar): Meike de Gruijter

F teams (7 jaar): Karen Wibbens

1e jaars E teams (8 jaar):  Margot Pillot

2e jaars E teams (9 jaar) : Carry Stegeman

Wedstrijdsecretariaat: Lambert Stumpel
Evenementen: Olaf Friedrichs
Voorzitter / Algemeen: Carry Stegeman 
Contactgegevens op deze site, via Organisatie - Bestuur en Commissies

2. Teams

Wij kennen bij de jongste jeugd verschillende leeftijdsgroepen en benamingen: Funkey (5-jarigen), Boschkabouters (6-jarigen), F teams (7-jarigen), 1e jaars E teams (8-jarigen), 2e jaars E teams (9-jarigen).
Kinderen moeten voor 1 oktober van het nieuwe hockeyseizoen bovenstaande leeftijd hebben om in die groep te worden ingedeeld.

De Funkeys en Boschkabouters beginnen met alleen trainen, in het seizoen 2016/2017 is dat op vrijdag. De Funkeys spelen het eerste jaar nog geen wedstrijden. De Boschkabouters beginnen 11 oktober met een onderlinge wedstrijd. 't Spandersbosch heeft een competitie opgezet met een aantal andere clubs uit de regio (die wordt dus niet georganiseerd door de KNHB). Na de herfstvakantie zijn er iedere zondag competitie-wedstrijden op 't Spandersbosch. Deze wedstrijden gaan door tot het einde van het seizoen, met uitzondering van de vakanties en de winterstop van begin december tot eind februari. Tot slot is er in juni een Boschkabouterslotdag op 't Spandersbosch. De speeldata staan elders op deze pagina).


De Boschkabouters en de F-teams spelen in drietallen volgens de regels van de KNHB (zie kopje spelregels).
F-teams gaan meteen vanaf het begin van het hockeyseizoen meedraaien in de competitie, zij hebben immers al een seizoen gehockeyd (als Boschkabouter). Teams die volledig uit nieuwe leden bestaan, starten pas na de herfstvakantie met de competitie.


De 1e jaars E teams spelen met zestallen en bestaan uit 8 spelers, zij hebben de aanduiding JE.. of ME.. De 2e jaars E teams spelen in achttallen, en bestaan meestal uit 10 spelers, zij hebben de aanduiding J8E.. en M8E..

Samenstelling E-teams
Bij de indeling van de 1e en 2e jaars E teams worden de teams zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld. Hiermee geven we een juiste invulling aan prestatiehockey en dragen we ook bij aan het spelplezier van de andere teams. Immers iedereen hockeyt dan op zijn eigen niveau. Ook op trainingen kan beter ingespeeld worden op het niveau van de spelers waardoor de trainingen effectiever en ook leuker zijn. Het idee is dat niet alleen de betere spelers zo meer aan hun trekken komen, maar dat ook de minder getalenteerde hockeyers meer aan de bal zullen zijn en meer zullen leren.


Het selectieproces is gebaseerd op drie elementen:
- Waarnemingen tijdens de trainingen, door de trainers
- Waarnemingen tijdens de wedstrijden, door coaches (evaluatieformulier) en technische commissie (TC)
- Waarnemingen tijdens selectietrainingen (door TC en trainers)
De resultaten van deze drie elementen samen, leveren het totaal beeld wat uiteindelijk leidt tot de indeling in een bepaald team.
De selectiecriteria hebben betrekking op technische vaardigheden, (handelings)snelheid, inzicht, persoonlijkheid (coachbaarheid, weerbaarheid, inzet) en fysiek (trainingsopkomst).


De globale planning is dat tweemaal per jaar voor E teams ( januari en april) en eenmaal per jaar voor F teams( april) de evaluatieformulieren van coaches en trainers ingeleverd worden. Alle coaches van E en F teams ontvangen instructie via de mail hoe zij het evaluatieformulier kunnen invullen via ons ledenadministratiesysteem LISA. Tussen half mei en half juni worden er eventueel aanvullende selectietrainingen georganiseerd en we streven ernaar om half juni worden de teams voor het komend seizoen bekend te maken.

3. Algemene informatie Jongste Jeugd

Teams en trainingstijden worden op de site vermeld.

Op de Spandersbosch site, onder het kopje Jongste Jeugd - Teams in welk team je speelt.

Trainingen

Het trainingsschema (de tijden en de trainers) vind je ook op de site.

Als je een keer niet kan trainen, moet je je afmelden bij je coach.

Trainingen gaan bij ieder weertype door! Alleen als het veld bevroren is, kan er niet op gespeeld worden. Raadpleeg bij twijfel de site. In de reguliere schoolvakanties wordt er niet getraind. Als er om een andere reden een keer niet getraind kan worden, worden jullie geinformeerd via mail of per sms.

Wedstrijden
De wedstrijden beginnen vaak om 9 uur of 08.45. Dat is vroeg, maar nodig met de drukke bezetting van de velden op zaterdag. Wij vragen iedereen zoveel mogelijk met de fiets te komen. Parkeren mag alleen op de parkeerplaats en niet langs de kant van de weg (er wordt bekeurd). Te laat beginnen betekent dat je minder lang speelt, immers de volgende wedstrijd moet ook weer op tijd beginnen! Ook in de maanden januari en februari hockeyen we voor F en E jeugd gewoon door ( midwinter competitie). Mochten de wedstrijden door bv slechte weersomstandigheden niet doorgaan dan wordt dat via de site en per mail bekend gesteld.

Spelregels

De uitgebreide versie van de (nieuwe) regels voor het 3-, 6-, en 8-tal vindt u ophttp://www.knhb.nl/<< arbitrage << spelregels en briefingen << jongste jeugd


Tenslotte..
Zorg altijd voor scheenbeschermers en bitjes! Beide verplicht om te mogen meedoen aan een training of een wedstrijd! Bitjes zijn ook te koop in het clubhuis.


4. Belangrijke data, Seizoen 2016 - 2017

Data competitiewedstrijden:

Competitiedata 2e periode : 29 okt, 5 nov, 12 nov, 19 nov, 26 nov
Midwinter: 14 jan, 21 jan, 28 jan, 4 feb, 11 feb
Competitiedata 3e periode (2016): 11 mrt, 18 mrt, 25 mrt, 1 apr, 8 apr, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 10 juni.
Minislotdag 2017 (KNHB): 17 juni.


Data overige activiteiten:

eind mei 2017 is de Mininacht voor 2e jaars E spelers

E-Pinkstertoernooi en F-Pinkstertoernooi: n.n.b.

 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren