Over 't Spandersbosch

 

Missie & ambitie
Hockeyvereniging ’t Spandersbosch

  

   Gepresenteerd aan en goedgekeurd door de ALV 

Enkele typeringen die over onze club de ronde doen: ‘Een echte familieclub’, ‘je kunt er gezellig hockeyen, zowel prestatief als recreatief’, ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’, ‘steeds meer activiteiten, ook op zondag’ en ‘een club die leeft’.

… met een rijke historie…

 In 1994 fuseerden Hockeyclub Kameleon (1923) en Be Fair (1922) tot Hockeyvereniging ’t Spandersbosch, op het mooie sportcomplex Crailoo. Na de fusie kende onze club ± 550 leden, in 1999 waren dat er ruim 600. Inmiddels telt 't Spandersbosch bijna 1500 leden.

In 2004 is de Omnivereniging (met Golf en Tennis) ontbonden en sindsdien staat 't Spandersbosch op eigen benen. Dat is gepaard gegaan met een organisatorische en financiële revitalisering.
’t Spandersbosch is daarmee financieel kerngezond. Wij hebben in de afgelopen jaren twee watervelden, een semiwaterveld en een zandingestrooid kunstgrasveld aangelegd. Met de opening van het laatste waterveld in mei 2010, behoort ’t Spandersbosch tot een select aantal verenigingen in Nederland met twee watervelden. Hiermee komen wij in aanmerking voor het organiseren van trainingssessies en internationale toernooien van vertegenwoordigende teams (Oranje, Nederlandse Jeugd, e.d.).

… een toegesneden missie…

 Missie ‘t Spandersbosch:

o   wij bouwen samen aan onze familieclub,

o   met de jeugdopleiding als basis, waarin

o   alle leden en ouders zich thuis kunnen voelen, en

o   iedereen een steentje bijdraagt

o   binnen onze normen en waarden (Doe ff normaal)

-      wij streven naar structureel topklasse-niveau in de jeugd en 1e klasse-niveau
in de senioren, waarbij prestatiehockey is verankerd in breedtehockey

-      op een schitterend gelegen complex

-      met vele sfeerverhogende activiteiten

-      midden in de Hilversumse samenleving.

 … en een gezonde ambitie …

Onze ambitie is om deze missie waar te maken met een vereniging van ongeveer 1.500 leden. Dat is een omvang die mentaal, organisatorisch en capaciteitstechnisch behapbaar is, die bedrijfseconomisch verantwoord is en die de ruimte biedt om in te spelen op de grote populariteit van hockey, vooral onder de jeugd. Deze additionele groei zal ook in andere doelgroepen gerealiseerd moeten worden: zowel (jonge) senioren, veteranen als trimmers vertonen een gedifferentieerde groei en goede perspectieven.

… waarbij iedereen hockey op zijn of haar eigen manier kan beleven …

Prestatie en sfeer gaan bij 't Spandersbosch hand in hand. Juist door een prestatie neer te zetten creëer je sfeer. Juist door veel te investeren in breedtehockey creëer je een basis voor prestatie. Wij besteden toenemende aandacht aan versterking van de sfeer, door voor de jeugd en senioren vele evenementen en activiteiten, naast de reguliere hockeyactiviteiten, te organiseren.

Onze doelstelling is dat iedereen hockey kan spelen op de wijze en het niveau dat hij of zij wil. Daarom investeren wij veel in de versterking van onze trainers en coaches, niet alleen in de prestatieteams, maar ook in de breedteteams. Uiteraard afgestemd op de specifieke behoeften en voorkeuren. Wij hebben het geduld om toe te groeien naar het realiseren van de missie en ambitie. Daarmee wordt gelegenheid geboden de vereniging vanaf de basis verder te versterken en dat komt de duurzaamheid ten goede.

… en wij keuzes niet uit de weg gaan…

‘Professionaliteit in vrijwilligheid' is een anker van onze club: ieder lid/ouder draagt zijn of haar steentje bij. Daarbij kiezen wij voor de inzet van betaalde krachten, daar waar dit noodzakelijk is om tot de vereiste kwaliteit voor de leden te komen. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van hockeytraining en –coaching (waar wij in de komende jaren zullen voortgaan met het versterkt inzetten van ervaren en geschoolde trainers en coaches) en van het clubhuis- en terreinbeheer.

Wij gaan het maken van noodzakelijke keuzes niet uit de weg en wij spreken leden en ouders aan. Dat komt in de beste families voor. Wij steven hierbij naar saamhorigheid, consistentie en transparantie en doen ons best om zo goed mogelijk te communiceren. Onze waarden en normen vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt. Via het speciale project Sportiviteit & Respect wordt aan de versterking daarvan uitvoering gegeven.

… Midden in de Hilversumse samenleving…

‘t Spandersbosch neemt haar maatschappelijke rol serieus. Een eigentijdse hockeyvereniging kan slechts floreren als zij een bijdrage levert aan haar omgeving. Daarbij is het uitgangspunt dat de accommodatie van ’t Spandersbosch, prachtig gelegen aan de rand van Hilversum en van bos en hei in Crailoo, voor andere maatschappelijke doeleinden dan alleen hockey kan worden ingezet. Wij bieden onze accommodatie aan voor naschoolse opvang en voor andere sportieve activiteiten voor scholen, bedrijven en andere organisaties in en om Hilversum.
Via haar businessclub, met enkele tientallen leden, is ’t Spandersbosch daarbij ook verankerd in het Hilversumse bedrijfsleven, weer met haar eigen typerende clubsfeer.

 

  

 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren