Vrijwilligers

‘t Spandersbosch dat ben jij

‘t Spandersbosch is een familieclub voor en door de leden. Wij verwachten van ouders en leden een actieve bijdrage aan het verenigingsleven. Onze club van 1.500 leden draait zo’n 42 weken per jaar, zeven dagen in de week.

Vrijwilliger kun je zijn door:

- Zitting te nemen in het bestuur;
- Actief te zijn in een van onze commissies;
- Het bemannen van het wedstrijdsecretariaat (senioren, junioren, jongste jeugd of zaal);
- Het behalen van een spelregelkaart en het regelmatig fluiten van wedtsrijden;
- Training geven;
- Coachen of begeleiden van een team (teammanager).

Vrijwilliger of vanzelfsprekend?

Het rijden naar wedstrijden en het verzorgen van bar- en clubhuisdiensten is vanzelfsprekend voor ouders van jeugdleden en voor seniorleden. Ook het incidenteel fluiten van een wedstrijd valt hieronder en is geen vrijwilligerswerk volgens onze definitie.

Ouders van jeugdleden geven op het aanmeldingsformulier aan voor welke vrijwilligerstaken wij een beroep op ze kunnen doen. Inzet van ouders is voor ons een voorwaarde voor het jeugdlidmaatschap.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Van iedere meerderjarige vrijwilliger die direct in aanraking komt met minderjarigen op de vereniging verwachten wij dat hij of zij een VOG kan overleggen. Denk hierbij aan coaches en teammanagers, vrijwillige trainers en de Jeugd Evenementen Commissie. Vrijwilligers krijgen via de vereniging een link doorgestuurd waarmee de VOG kosteloos kan worden aangevraagd. Als een vrijwilliger al via een andere weg een VOG heeft gekregen, dan ontvangen wij graag een kopie. Een vrijwilliger die niet bereid is een VOG aan te vragen of deze te overleggen, kan de vrijwilligersfunctie helaas niet uitoefenen. Voor ’t Spandersbosch is een VOG vijf jaar geldig.

Overigens hebben onze betaalde trainers uiteraard ook allemaal een VOG.

Gedragsregels

’t Spandersbosch heeft Huisregels en een Kleedkamerprotocol. Met het lidmaatschap van de vereniging en het betreden van het complex impliceren leden, ouders, toeschouwers en vrijwilligers dat zij zich aan deze regels houden.

Vertrouwenspersonen

‘t Spandersbosch wil een veilige omgeving zijn, waar iedereen met plezier met hockeyen bezig is. Pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie horen niet thuis op onze vereniging.

Het kan voorkomen dat iemand op onze club bepaald gedrag of een andere kwestie wil aankaarten. Daarvoor hebben wij op ‘t Spandersbosch twee vertrouwenspersonen. Zij zijn de centrale aanspreekpunten voor iedereen van alle leeftijden, om met elkaar te zorgen voor een leuke en veilige omgeving.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

Jan Schimmel - 06 43878240

Astrid Donders - 06 26058127

Of via de mail [email protected].

Bestuursverantwoordelijk voor vrijwilligers is Esther Sarvaas, mailadres: [email protected]

 
 
 
 

Activiteiten kalender

22-7 Nationale Sportkampen

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren