Inschrijven

Jeugd aanmelden kan ieder jaar in de periode 1 januari tot 1 mei.
Jeugdaanmeldingen die na 1 mei binnenkomen worden pas bekeken nadat alle aanmeldingen tot 1 mei zijn behandeld.
Senioren kunnen zich het hele jaar aanmelden en krijgen direct na aanmelding een reactie.

Aanname in juni
Aanmelden van jeugd betekent niet automatisch een lidmaatschap. Er zijn bij de jeugd meer aanmeldingen dan er plaats is.
Begin juni wordt via e-mail aan de ouders bekendgemaakt welke kinderen zijn aangenomen.
De volgende criteria kunnen bijdragen aan voorrang bij aanname:
  • Kinderen die eerder lid waren van 't Spandersbosch, maar door omstandigheden (bv. verhuizing) hebben moeten opzeggen.
  • Kinderen of broertjes/zusjes van 't Spandersbosch-leden.
  • Kinderen die lid zijn van de ZoJeCo van 't Spandersbosch.
  • Kinderen die lid zijn geweest van een hockeyvereniging buiten de regio 't Gooi en verhuisd zijn naar de gemeente Hilversum.
Inzet een must
Vrijwilligersinzet van ouders is een voorwaarde om jeugdlid te kunnen worden.
Op het aanmeldingsformulier moet een voorkeur voor vrijwilligerstaken worden ingevuld.
Rijden naar wedstrijden en clubhuisdiensten zijn standaardtaken van iedere ouder c.q. lid van de club. Die taken worden niet als vrijwilligerswerk aangemerkt.

Als kinderen zijn aangenomen op ’t Spandersbosch dient een kopie van een identificatiebewijs van het betreffende kind naar onze ledenadministratie te worden gestuurd. Pas na ontvangst hiervan is de aanname definitief.  

Activiteiten kalender

11-12 Bestuursvergadering
12-12 MA1 diner
15-12 Diner MA2
16-12 Event

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren