Algemeen

Prestatie-impuls jeugdhockey

6-7-2015
Prestatie-impuls jeugdhockey

Op ’t Spandersbosch willen we zorgen voor een maximale ontwikkeling van alle jeugd. De afgelopen jaren is significant geïnvesteerd in de technische begeleiding van alle jeugdteams. Als gevolg hiervan, en in combinatie met de grootte en groei van onze vereniging, zijn de prestaties in de breedte toegenomen en kunnen kinderen zich verder doorontwikkelen. Dit blijkt onder anderen uit het bovengemiddelde aantal kampioensteams dat we de afgelopen paar jaar in de jeugd hebben gehad. 

Om deze trend door te kunnen zetten is nu een investering aan de bovenkant van de lijnen nodig. Op voordracht van het bestuur heeft de Algemene Leden Vergadering daarom in juni ingestemd met een prestatie-impuls voor het jeugdhockey. Deze prestatie-impuls voor lijnteams faciliteert ook verdere verhoging van de prestaties van de breedteteams.

De prestatie-impuls is naar mening van het bestuur noodzakelijk om ook bovengemiddelde en getalenteerde hockeyers (én trainers) op ’t Spandersbosch een platform te bieden waar ze uitgedaagd worden en zich kunnen ontwikkelen.  

Naast een visie op de rol van de vereniging op de ontwikkeling van alle jeugd, hebben wij op ’t Spandersbosch ook een duidelijk hockey-inhoudelijke visie. Deze bestaat uit twee kernelementen:

 1. Visie op hockey: BalBezit/NietBalBezit/Omschakelen, Richting/Doelgerichtheid, Context/Besluitvaardigheid.

 2. Visie op leren hockeyen: Plezier/Motivatie, Train the Game, Spelcompetentie (techniek als middel voor spelbedoeling), trainen vanuit BalBezit/ NietBalBezit/ Omschakelen.

In aansluiting hierop waren wij het afgelopen seizoen onderdeel van de KNHB pilot "spelgericht trainen” – de komende jaren gaan wij dit spelgericht trainen verder invoeren.

Voor het succes van een prestatie-impuls is het van belang dat we blijven aansluiten bij de cultuur van ‘t Spandersbosch. Dat we streven naar evolutie en niet revolutie. In de verschillende discussies de afgelopen maanden met vele leden is echter duidelijk naar voren gekomen dat prestatie niet op gespannen voet hoeft te staan met gezelligheid en familiehockey.


Doel

Gezien de grootte van de vereniging (11e in het district in aantal jeugdleden) leveren wij een nominale prestatie indien alle jeugdlijnen in de top 12 spelen van het district. Onze doelstelling is daarom dat alle lijnen ten minste zijn vertegenwoordigd in de topklasse (voor de D-lijnen minimaal bovenin de 1ste klasse A) en dat per seizoen drie jeugdlijnen hoger spelen dan de topklasse. Daarmee kunnen we ook getalenteerde hockeyers op ’t Spandersbosch een platform bieden waar ze uitgedaagd worden en zich kunnen ontwikkelen. 

Zo blijven wij een familieclub waar iedereen kan hockeyen, zonder dat de meer getalenteerde hockeyers hun weg ergens anders gaan zoeken. Natuurlijk is het zo dat jeugdhockeyers met hoofdklasse potentieel op enig moment in de B of A leeftijd onze club zullen moeten inruilen voor een hoofdklasse club, indien zij hun potentieel willen waarmaken. Daarbij gaat het om een enkeling eens in de paar jaar.


Uitwerking plan van aanpak

Om deze doelstellingen te faciliteren voeren wij met ingang van komend seizoen de volgende consequenties van de reeds gemaakte keuze door:

 1. Drie keer in de week trainen met lijnteams die in de 1e klasse voorcompetitie of hoger uitkomen.

 2. Minimaal 1x per week met twee trainers op het veld bij eerste lijnteams.

 3. Spelen met flexibele selecties en open trainingsgroepen (horizontaal en verticaal) zodat ieder individu zich maximaal kan ontwikkelen en maximaal uitgedaagd wordt, zonder dat dit ten koste gaat van sociale cohesie binnen teams.

 4. 2x in de week trainingsmoment aanbieden voor de F-jeugd.

 5. Lijnteams met maximaal negen spelers de zaal in.

 6. Selecteer coaches in de Jongste Jeugd bij de eerste en tweede teams op hun hockeykennis en –kunde. Selecteer ook die coaches die zich kunnen vinden in onze hockeyvisie.

 7. Train de trainers, coach de coaches: coördinatoren brengen onze hockeyvisie over op trainers (op het veld) en coaches.

 

Om dit te bekostigen zonder dat dit ten koste gaat van de huidige faciliteiten voor iedereen, wordt een verplichte lijntoeslag ingevoerd van 130 euro (inclusief trainingsweek in augustus), voor eerste lijnteams waarvan wij denken dat zij 1e klasse A of hoger kunnen spelen.

Uiteraard wordt ieder jaar, in goed overleg met de penningmeester, op verantwoorde wijze een technisch budget opgezet. Wij blijven hoe dan ook werken binnen de financiële mogelijkheden van de club. 


Communicatie en cultuur

De prestatie-impuls is duidelijk meer dan een verandering in het technische beleid. Het is ook zeker een (geleidelijke) verandering in de cultuur. Naar aanleiding van het voornemen voor de prestatie-impuls zijn er de afgelopen paar maanden vele gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen: de ALV van november, een brainstorm sessie op 16 maart, een gesprek in het Hockeybestuur op 15 april, een veranderworkshop op 30 april, en een discussie met actieve leden op 21 mei en tenslotte een discussie tijdens de ALV van 16 juni, waar het plan uiteindelijk door een grote meerderheid van de vergadering werd aangenomen . Bovendien zijn vele gesprekken langs de lijn gevoerd met leden en ouders.

Uit de terugkoppeling hiervan lijkt er brede steun te zijn vanuit de vereniging voor dit plan. Daarbij blijkt overigens wel duidelijk dat de leden het belangrijk vinden dat een prestatie-impuls wel aansluit bij de cultuur van ‘t Spandersbosch. 

In de communicatie is het zeker ook van belang om duidelijk de consequenties die horen bij de keuze om te willen spelen in een prestatieteam aan spelers en ouders over te brengen (speeltijd, vakantieplanning, trainingsinzet en aanwezigheid). Daarmee hebben we het afgelopen seizoen een duidelijk begin gemaakt.


Bij deze communicatie hoort, naast de inhoudelijke discussie, ook een professionelere uitstraling. Dit zal worden uitgedragen door:


 • * Uniforme trainingspakken voor de eerste lijnteams die uitkomen in de topklasse of hoger; de praktijk leert dat de overgrote meerderheid van de eerste lijnteams een gezamenlijk trainingspak aanschaft. Vanuit de vereniging willen we onze uitstraling professionaliseren door alle eerste lijnteams in dezelfde trainingspakken te laten lopen. We gaan dit faciliteren vanuit de club, echter de kosten hiervan blijven de verantwoordelijkheid van de jeugdteams zelf. Dit kan via een teamsponsor, dan wel via de ouders. De trainingspakken worden gelijk aan de pakken van Heren 1 en Dames 1. Het zal ook voor breedteteams mogelijk worden gemaakt om deze trainingspakken aan te schaffen.


 • * Uniforme shirts met unieke rugnummers voor teams die uitkomen in de topklasse of hoger.


 • * Uniforme uitshirts met unieke rugnummers voor teams die inter-district spelen.


Concreet betekent dit vanaf komend seizoen:  
    

- Een toeslag voor spelers/speelsters van de eerste lijns juniorenteams van €130,= p.p. Dat is inclusief deelname aan de voorbereidende trainingsweek vanaf 10 augustus. Gelijk met invoering van de toeslag wordt een derde trainingsmoment in de week ingevoerd voor de eerste juniorenteams.


- Het creëren van een professionelere, uniforme uitstraling van de eerste lijnteams (o.a. iedereen in hetzelfde pak). Die pakken komen voor rekening van de spelers/speelsters zelf, tenzij het team gesponsord wordt. Een pak kost rond de € 80,=. Inclusief bedrukking met nummers rond de € 90,=.


- Alle (andere) teams kunnen onder dezelfde voorwaarden bij Hockey Republic hetzelfde pak aanschaffen, dus of voor eigen rekening of d.m.v. sponsoring.   


- Alle lijnteams spelen met hetzelfde type shirt en hetzelfde type rugnummers. eea wordt door de managers van de diverse elftallen gecoördineerd. Kosten van de benummering zijn voor eigen rekening, tenzij gesponsord.  


- Alle lijnteams schaffen voor uitwedstrijden een wit (polo-achtig) shirt aan. E.e.a. wordt door de managers van de diverse teams gecoördineerd. Zij zijn op de hoogte van de kosten, die eea met zich meebrengt.


Voor sponsoring van een team (pak/shirts of anderszins) dient contact te worden opgenomen met Erwin Bouwman ([email protected]) van de sponsorcommissie.


Binding

Een belangrijk onderdeel van de prestatie impuls is tevens het vergroten van de binding tussen jeugd prestatieteams, breedte teams, jongste jeugd en Heren 1 en Dames 1.
Daartoe nemen wij ons voor om:

 • * Evenementen te organiseren op zondagmiddag waar iedereen kan hockeyen en interacteren.

 • * Talentvolle jeugdspelers en spelers van D1 en H1 te stimuleren om training te geven en om een voorbeeldfunctie uit te vervullen in spel, houding, gedrag en sportbeleving.

 • * Clinics te organiseren rond specialismen voor de jeugd (spits, corner, backhand, scoop) – met de specialist(en) uit H1/D1.


  Positieve neveneffecten

  Een belangrijk neveneffect van deze prestatie-impuls is dat het mogelijk wordt om meer goede en ambitieuze trainers voor langere termijn en voor de hele breedte aan onze vereniging te binden. De ervaring leert dat ambitieuze trainers met ambitieuze trainingsgroepen willen werken. Als aan die voorwaarde wordt voldaan, stellen deze trainers zich in de regel ook beschikbaar voor het trainen van breedteteams.

  Door investeringen in de jeugd is het op termijn ook mogelijk om met de senioren structureel in de 1e klasse uit te komen. Dat wil niet zeggen dat we alle hockeyers vast zullen houden als ze 18 worden – de ervaring leert dat dit niet het geval is door studies en dergelijke. Echter, we zouden voldoende talent moeten kunnen vasthouden, en voldoende talent moeten kunnen terugvangen na een aantal omzwervingen om een structureel hoger niveau in de senioren te kunnen bereiken.

  Wij willen toe naar een cultuur waar prestatiehockey wordt omarmd, waar prestatiehockey niet gaat ten koste van de breedtesport maar iets toevoegt aan onze cultuur, waardoor we nog steviger midden in de Hilversumse samenleving komen te staan.

  Het bestuur
  Hockeyvereniging ‘t Spandersbosch LUSTRUMFEEST SPABO 1 OKTOBER 18+

Countdown

 

 
 
 

Activiteiten kalender

22-10 Rabo fandag

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren