Reglementen

 

Leden van HV ’t Spandersbosch accepteren met het aanvaarden van het clublidmaatschap de reglementen die gelden voor de clubs die bij de KNHB zijn aangesloten.

Van de ouders van (nieuwe) jeugdleden, die zelf geen lid zijn van onze of een andere hockeyclub verlangen wij dat zij akkoord gaan met het ondertekenen van een *VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) zoals deze door de KNHB is opgesteld. Dat dient te gebeuren als de aanmelding definitief wordt gemaakt.

Clubleden en hun ouders aanvaarden met het lidmaatschap en het betreden van ons complex ook de regels omtrent gedrag, sportiviteit en respect (huishoudelijk reglement, huisregels en kleedkamerprotocol), alcoholbeleid en het stimuleren van een rookvrije omgeving zoals die door HV ‘t Spandersbosch zijn opgesteld. 

Bij geschillen en/of ernstig wangedrag op en/of rond de velden, of wangedrag anderszins in verenigingsverband behoudt HV ’t Spandersbosch zich het recht voor geschillen of overtredingen voor te leggen aan de Tucht Advies Commissie. Deze TAC heeft een adviserende rol aan het dagelijks bestuur. 

Bij ernstig wangedrag in relatie tot HV ’t Spandersbosch behoudt de vereniging zich het recht voor leden het lidmaatschap te ontnemen en/of de toegang tot het complex te ontzeggen.

De statuten en het huishoudelijk reglement van 't Spandersbosch zijn te lezen als u met uw lidnummer en wachtwoord heeft ingelogd.

Lees hier de privacyverklaring van HV ’t Spandersbosch.


 

 
 
 
 

Activiteiten kalender

22-7 Nationale Sportkampen

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren