Reglementen

Leden van HV ’t Spandersbosch accepteren met het aanvaarden van het clublidmaatschap de reglementen die gelden voor de clubs die bij de KNHB zijn aangesloten.

Van de ouders van (nieuwe) jeugdleden, die zelf geen lid zijn van onze, of een andere hockeyclub verlangen wij dat zij akkoord gaan met het ondertekenen van een *VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) zoals deze door de KNHB is opgesteld.Dat dient te gebeuren als de aanmelding definitief wordt gemaakt.

http://www.knhb.nl/competities+disciplines/tuchtcommissie/formulieren+clubs/DU10663_Verklaring+Tuchtrecht+Coaches.aspx

Clubleden en hun ouders aanvaarden met het lidmaatschap ook de regels omtrent gedrag, sportiviteit en respect, alcoholgebruik en het stimuleren van een rookvrije omgeving zoals die door HV ‘t Spandersbosch zijn opgesteld.

Bij geschillen en/of ernstig wangedrag op en/of rond de velden, of wangedrag anderszins in verenigingsverband behoudt HV ’t Spandersbosch zich het recht voor geschillen of overtredingen voor te leggen aan de Tucht Advies Commissie.

Deze TAC heeft een adviserende rol aan het dagelijks bestuur.

Bij ernstig wangedrag in relatie tot HV ’t Spandersbosch behoudt de vereniging zich het recht voor leden het lidmaatschap te ontnemen.

De statuten van 't Spandersbosch zijn, nadat u met uw lidcode en wachtwoord heeft ingelogd, te lezen.

De privacyverklaring van onze vereniging kunt u lezen via onderstaande link.

https://www.spandersbosch.nl/files/library/privacyverklaring%20't%20spanderbosch%2024052018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hoofdsponsors