Vrijwilligers

HV ’t Spandersbosch verwacht van ouders en leden een actieve bijdrage aan het verenigingsleven. Onze club van 1500 leden draait zo’n 42 weken per jaar, zeven dagen in de week.

VOG

Vrijwilliger kun je zijn door:

· Zitting te nemen in het bestuur

· Zitting te nemen in een van onze veertien commissies

· Bemannen van het wedstrijdsecretariaat (senioren, junioren, jongste jeugd)

· Het behalen van een spelregelkaart en wedstrijden fluiten

· Training geven

· Coachen

Inzet een must!

Vrijwilligersinzet van ouders is een voorwaarde om jeugdlid te kunnen worden. Op het aanmeldingsformulier moet een voorkeur voor vrijwilligerstaken worden ingevuld

Rijden naar wedstrijden en clubhuisdiensten verwachten we van iedere ouder c.q. lid van de club. Dat wordt niet als vrijwilligerswerk gezien.

Bestuurslid Communicatie, Events en Vrijwilligers en belast met de VOG-verklaringen is René Rodenburg: [email protected]


 


 
 
 

Hoofdsponsors