Van de voorzitter

Wat maakt onze club nou anders?

2-11-2015

Wat maakt onze club nou anders?

Al jaren mag ik als voorzitter graag opmerken dat wij die andere club in ’t Gooi zijn. En konden critici daar indertijd nog enigszins smalend bij opmerken dat de sfeer wellicht onmiskenbaar anders was, maar dat dit zich ook in de (mindere) hockeyresultaten weerspiegelde, dan kan ik u melden dat wij nog nooit zo’n succesvol voorseizoen hebben gehad, met meer jeugdteams in de hogere klassen dan ooit. Daarmee nestelen wij ons in de top van de met ons vergelijkbare verenigingen in Midden-Nederland. Een compliment aan al die mensen, behalve de jeugdspelers zelf, die druk actief zijn om sportief het hoogst haalbare eruit te halen! Omdat ook bij ons de jeugd de toekomst heeft, mogen wij hiermee met vertrouwen naar het komende decennium kijken, want daarvoor leggen wij hiermee de basis. Daarbij is de uitdaging om de betere hockeyprestaties positief te laten bijdragen aan de unieke sfeer van onze club en vice versa. Je neemt het zo makkelijk in de mond, ‘unieke sfeer’, maar waar uit zich dat nou in? Toen ik de afgelopen weken onder een fantastisch zonnetje meermalen op ons heerlijke complex in herfstkleuren mocht vertoeven, dacht ik daar weer eens over na. En werd ik met mijn neus op de positieve feiten gedrukt. Want waar maak je mee dat op zaterdagochtend, tussen de hockeyende kinderen en hun ouders langs de lijn, een club van ervaren mannen, gewapend met schoppen, schoffels, zagen, kruiwagens en wat dies meer zij, uren in de weer zijn om ons clubhuis en terrein tiptop te houden? En waar kun je eens in de paar weken met andere ouders je kinderen op vrijdagmiddag een uurtje lekker sportief laten spelen op het kunstgras, om vervolgens gezamenlijk met tapa’s en een glas bier of wijn het weekeinde in te luiden? En waar maak je mee dat Floris Behrens uit JD4, samen met zijn vader Jan Willem, een hele commissie van ervaren hockeydames op de been heeft weten te krijgen om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren? Koopt u allemaal een armbandje van een van onze jeugdleden; voor twee Euro steunt u het goede doel! En als we het dan toch over de unieke sfeer van onze hockeyfamilie hebben: waar maak je tweemaal zo’n indrukwekkende minuut stilte mee, voor de aanvang van de wedstrijden van Heren 1 en Dames 2en van MB1, voor de ons helaas veel te vroeg ontvallen clubmannen Hans Mars en Cristijn du Marchie Sarvaas; ook daarvoor zijn wij een club, om hun nabestaanden te steunen…

Zoals het een professionele vereniging betaamt staat op 9 november a.s. weer de ALV op de rol.  Tijdens deze ALV zullen de bestuursleden Eveline Marseille (Hockeyorganisatie) en Fred Pangemanan (Pang – Vrijwilligers, Communicatie en Evenementen) afscheid gaan nemen. Wij danken Eveline en Pang voor hun grote inzet en betrokkenheid en rekenen er graag op dat wij ieder van hen nog veel op de club zullen zien. Voor de opvolging van Eveline stelt het bestuur Bas Oude Elberink voor, 49 jaar, echtgenoot van de binnen onze vereniging ook actieve Marieke. Hun zoon Julius speelt in JC1, en dochter Frederiek in MB6, het team dat Bas ook coacht. Voor de portefeuille van Vrijwilligers, Communicatie en Evenementen stelt het bestuur de ALV een andere ‘oude bekende’ binnen onze club voor, namelijk René Rodenburg. René is 48 jaar oud, trimmer, jongste jeugdtrainer en op vele terreinen actief, waaronder als organisator en animator van vele evenementen. René’s dochter Brunelle is 10 jaar en speelt in M8E5. Beide heren stellen wij graag aan de ALV voor!

Naast de bestuurswisseling, de jaarlijkse benoemingen en de financiële Jaarafsluiting staat op de agenda van de ALV tevens een statutenwijziging. Deze vindt plaats om te voldoen aan alle vereisten van de KNHB. Belangrijk om hier vast te melden is dat wij – in lijn met datgene wat vele andere hockeyverenigingen inmiddels doen – voornemens zijn om vrijwilligers die geen lid zijn van onze vereniging een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht te laten ondertekenen. Daarmee zijn deze vrijwilligers ook onderworpen aan het tuchtrecht van de KNHB (net zoals alle leden van onze vereniging), waarmee onverhoopt, bij ongewenst gedrag, eventuele maatregelen tegen hen kunnen worden genomen. Een van de kenmerken van het tijdsgewricht waarin wij leven, waarin wij ons tegen dergelijke onvoorziene omstandigheden moeten wapenen. 

Graag tot binnenkort langs de lijn, of tijdens de ALV, op maandag 9 november om 20.30 uur in het clubhuis.

Met sportieve groeten,

Ton Speet
Voorzitter

 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren