Van de voorzitter

Met een goed gevoel de Kerstvakantie in!

12-12-2015

Met een goed gevoel de Kerstvakantie in!
De eerste helft van het seizoen zit er alweer op. En we hebben het samen zeker prima gedaan. Zo zijn zowel dames 1 als heren 1 winterkampioen geworden! Nu levert dit als zodanig nog geen prijzen op, maar het betekent wel dat we een uitstekende uitgangspositie hebben voor de tweede competitiehelft. En in de senioren wil ik vooral ook onze twee eerste veteranenteams noemen: dames A dat ‘gewoon’ aansluiting heeft bij de top in de hoofdklasse en de heren van Vets A die de ranglijst in de overgangsklasse aanvoeren. Dat is een compliment waard. Ook een compliment verdient heren 2, dat fier de ranglijst in de reserve derde klasse aanvoert. En dan mogen de dames van dames 2 niet onvermeld blijven. Weliswaar nog geen punt gehaald in de reserve eerste klasse, die voor hen eigenlijk te hoog gegrepen is. Maar iedere week weer keihard werken en er als één team voor gaan. Wat deze jonge, enthousiaste dames eigenlijk ontberen is een coach: iemand die op zondag voor hen de lijnen uitzet en de wissels organiseert. Welke ervaren hockeyer met overwicht en een zwak voor enthousiaste dames voelt zich geroepen? Meld u snel aan, want er kan er maar één coach worden!

Ook in de jeugd loopt het qua hockey lekker. Na een uitstekende voorcompetitie zijn vele teams daardoor hoger ingedeeld en is het dus moeilijker om na de herfstvakantie bovenin mee te doen. Toch staan JC3 en MC5 bovenaan, een uitstekende prestatie! Eervolle vermeldingen verdienen zeker de meiden van MF1 en M6E4 en de jongens van J8E1, die als enige teams in de jongste jeugd en de junioren nog ongeslagen zijn. Klasse is ook dat JD1 kampioen is geworden in de herfstcompetitie sub-topklasse en MD1 tweede in de herfstcompetitie in de topklasse. Dat betekent dat wij ook met de jongere jeugd prima onderweg zijn. Dat wordt nog eens onderstreept door JC1, dat voor het eerst in de geschiedenis van Spabo IDC speelt en het met een tweede plek achter Bloemendaal zeer verdienstelijk doet!

Behalve de hockeycompetitie zijn er – zoals het hoort op onze mooie club, weer enorm veel bruisende activiteiten geweest. Teveel om op te noemen en daarom een kleine greep. Zo was er een hartstikke leuke afsluiting Jongste Jeugdtrainingen op 27 november, met een geweldige Tapas-avond voor ruim 200 clubleden. En werd er weer een geweldige Sinterklaas-ontvangst georganiseerd, waar vele kinderen met hun ouders, ondanks de wind die door de bomen raasde, van genoten. Afgesloten met een Verkade-letter uit Spanje! Sint had nog even exclusief aandacht voor dames 1, die zojuist met 11-0 hadden afgerekend met hun tegenspelers (!)

Ook hadden wij op 9 november onze najaars-AVL. Onze penningmeester Roel Testroote kreeg (voor het eerst voor hem) decharge voor de financiële jaarafsluiting van het afgelopen seizoen. Belangrijk om te melden dat onze vereniging ook financieel zeer gezond is, met bijna geen schulden. Ander belangrijk nieuws was dat wij zowel de – relatief juniore – Max Meijer Jr als de – relatief seniore – Lambert Stumpel – hebben mogen benoemen tot Lid van Verdienste van ’t Spandersbosch, vanwege hun bijzondere belangenloze inspanningen in de afgelopen jaren. Proficiat heren!
De AVL heeft tevens een belangrijk besluit genomen met betrekking tot het tuchtrecht, dat belangrijke consequenties heeft voor alle vrijwilligers en betaalde krachten op onze vereniging. De essentie is dat als lid van onze vereniging iedereen automatisch wordt onderworpen aan het tuchtrecht van de KNHB, met andere woorden men kan formeel aangesproken worden op zijn of haar gedrag. Dat geldt niet voor ouders en andere betrokkenen, die wel als vrijwilliger actief zijn voor onze vereniging, want zij zijn immers geen lid. Deze situatie is ongewenst, wat in de afgelopen jaren bij enkele landelijk bekende incidenten in de hockeywereld is gebleken. Door de statutenaanpassingen vallen vrijwilligers die geen lid zijn voortaan wel onder het tuchtrecht van de KNHB. In aanvulling daarop zullen deze vrijwilligers een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht moeten ondertekenen. En daarnaast zullen alle mensen die – al dan niet betaald – als trainer, coach of manager wekelijks op het veld staan, ook een Verklaring Omtrent Gedrag moeten gaan overleggen. Hiermee volgen wij de – grotendeels verplichte – landelijke lijn van de KNHB en NOC*NSF, in aansluiting op vele andere (buur)verenigingen. Vóór komend seizoen zal dit gerealiseerd moeten zijn. Overigens zullen wij dit op een efficiënte wijze inrichten, zodat het iedereen weinig rompslomp en zeker geen geld kost. Vóór de tweede seizoenshelft komen wij hier graag bij u op terug.

Verder hebben de bestuursleden Eveline Marseille en Fred Pangemanan (Pang) afscheid genomen van hun bestuursrol, waarbij wij hen hartelijk dank hebben gezegd. Bas Oude Elberink (Hockeyorganisatie) en René Rodenburg (Vrijwilligers, Communicatie en Evenementen) hebben het stokje van hen overgenomen. Veel succes voor hen beide! Het laatste nieuwtje van de ALV was het mooie bericht dat wij een nieuwe kandidaat-voorzitter hebben gevonden, die het stokje in juni 2016 bij instemming van de ALV van ondergetekende zal gaan overnemen. Het gaat om Roel Testroote, de huidige penningmeester.  Ik heb, met mijn medebestuursleden, enorm veel vertrouwen in Roel. Met zijn kundigheid, ervaring en ruime (hockey)sportachtergrond, in combinatie met zijn enthousiasme voor onze eersteklas club, de andere club in ’t Gooi, is hij wat mij betreft geknipt voor deze rol.

Inmiddels is het zaalseizoen volop van start gegaan en komt de kerstvakantie in beeld. Ik wens u rustige, warme Kerstdagen met uw dierbaren en wens u graag al het beste voor 2016 tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari a.s. om 16.30 uur. Daaraan voorafgaand vindt het koppeltoernooi voor de jongste jeugd en hun ouders plaats en aansluitend kunt u aanschuiven voor een prima maaltijd, als u dat gezellig vindt. Aansluitend ruimen we de keuken op, want deze wordt in de weken daarna vernieuwd!

Met sportieve groeten,


Ton Speet
Voorzitter

 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren