Algemeen

ALV op 20 juni a.s. !

20-6-2016 Beste Leden,

Zoals eerder gemeld is er op 20 juni a.s.weer een A.L.V.
De notulen van de vorige vergadering treffen jullie in de bijlage aan.
Op de komende A.L.V. zal o.a. onze voorzitter Ton Speet afstand doen van "zijn troon". 
Wij hopen jullie allemaal op 20 juni om 20.30 in het Clubhuis te zien.

AGENDA:

1.Opening

2.Ingekomen stukken en mededelingen

3.Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 november 2015 *

4.Vooruitblik seizoen 2016 / 2017: 
a.Hockey-organisatorische zaken
b.Hockey-technische zaken
c.Accommodatie en clubhuis
d.Sponsoring / Businessclub
e.Vrijwilligers, communicatie en evenementen

5.Begroting seizoen 2016 / 2017

6.Vaststelling contributies 2016 / 2017

7.Huishoudelijk Reglement

8.Uitreiking bekers:
a.Scheidsrechtersbeker
b.Rademakerbeker
c.Beker van Verdienste

9.Bestuurssamenstelling **

10.Rondvraag

11.Sluiting


Bijlage

 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren