Van de voorzitter

’t Spandersbosch: trots op een EERSTEKLAS club, de andere club in ‘t Gooi!!

16-6-2016


De veldcompetitie zit erop en wij kunnen met enorm veel trots terugkijken op het afgelopen seizoen. De apotheose vond natuurlijk plaats op zondag 29 mei, toen onze beide vlaggenschepen, Dames 1 en Heren 1, hun kampioenschap vierden met ieder een 3-0 overwinning. Daarmee zijn de dames, na twee keer net-niet, weer terug in de tweede klasse en hebben onze heren, na meer dan een decennium, het eersteklasseschap weer gerealiseerd. Een groot compliment aan alle dames en heren en hun begeleiding; dank voor vele mooie en spannende wedstrijden, die meestal een heel positief einde kenden!
Toch bood ook de laatste competitiezondag ons nog veel spanning: Veteranen A kon helaas de twee weken daarvoor verworven koppositie niet verzilveren en werd in een wat nerveuze wedstrijd in Leusden terecht verslagen. Jammer, daarmee blijft Dames A vooralsnog onze enige hoofdklasser… En ook Heren 2 greep - slechts op doelsaldo - naast de titel, ten gunste van het vrijwel gelijkwaardige Phoenix. Speciale vermelding verdient Dames 2, dat zich geconfronteerd zag met een te hoge indeling. 0 punten aan de eindstreep, maar veel lol en een écht team, eersteklas dames!
Wij mochten alle kampioenen op 12 juni in het zonnetje zetten. Naast uiteraard Dames 1 en Heren 1 de jeugdkampioenen. Doordat wij in de jeugd over het geheel hoger zijn ingedeeld dan voorgaande jaren – een uitvloeisel van het beleid gericht op hogere prestaties van zowel eerstelijns- als breedteteams – waren het er wat minder, maar daardoor is de prestatie van deze teams alleen maar aansprekender! Zo mochten wij de speelsters en spelers van MA2, MA4, MC8,  MD4 en JC3 de welverdiende medaille omhangen. En op de valreep meldde zich nog de dames van jong dames DJ2, die uit Haarlem na een klinkende overwinning ook als kampioenen terugkeerden. Ten slotte een speciale vermelding voor de meiden van MD1, die weliswaar tweede werden maar wel mogen deelnemen aan het landskampioenschap, bravo en veel succes!

Naast spanning ook enorm veel plezier op en rond de velden tijdens het slotweekeinde. Een kleine greep: Slotdag Jongste jeugd, Slotdag Boschkabouters, Trimtoernooi en dus onze club-brede seizoensafsluiting, met alle teams van de Vets-L1-competitie, eerst hockeyend en daarna BBQ-end op ons terrein! Dat is waar wij als eersteklas club groot in zijn: steeds betere prestaties, gecombineerd met een fantastische sfeer… Complimenten aan alle mensen die vooral vrijwillig hieraan weer hebben meegewerkt en met hun enthousiasme hun steentje iedere keer weer bijdragen!
Over trots gesproken: wij wisten met elkaar dit seizoen meer dan € 12.500,- (!) op te halen voor Spieren voor Spieren, de actie die door Floris Behrens uit JD4, zelf lijdend aan een spierziekte, met zijn vader Jan Willem is geïnitieerd. Ook hier hebben weer vier dames uit onze vereniging de commissie gecompleteerd, zodat Marjolein Bolhuis, in haar rol van directeur van Spieren voor Spieren, de cheque met prachtige bedrag op de afsluitende zondag van Floris in ontvangst kon nemen. Een bijzonder moment was dat ik bekend mocht maken dat de Rademaker-beker, voor het jeugdlid dat zich dit seizoen in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor ’t Spandersbosch, aan Floris was toebedeeld. Floris ontving, verbouwereerd en ook erg stoer, van Marjolein Bolhuis de enorme beker! Zoals een van onze ereleden mij later toevertrouwde: dit is belangrijker dan een kampioenschap…

En met de Rademaker-beker heb ik het bruggetje naar de ALV van 20 juni a.s. gemaakt. Graag nodig ik u allen weer van harte uit, om onder andere de begroting en andere plannen voor het komende seizoen te delen. Specifiek onderwerp is de goedkeuring van de aangepaste versie van het huishoudelijk reglement, dat u op deze site reeds aantreft. Dit is geactualiseerd, in lijn gebracht met de onlangs aangepaste statuten en aansluitend op het huishoudelijk reglement zullen wij ook graag de nieuwe huisregels met u delen. Rolf Jonckers zal – na tien jaren trouwe dienst, het stokje van bestuurslid Accommodatie & Clubhuis, graag overdragen aan de reeds ingewerkte Bob Smit. En ook voor mijzelf is, na 15 jaar bestuurslidmaatschap waarvan de laatste 12 seizoenen als voorzitter, het moment gekomen om de jongere generatie, in de persoon van onze huidige penningmeester Roel Testroote, de ruimte te geven. Irma van Delden staat te popelen om Roel op te volgen.

Rest mij, aan het einde van mijn laatste stukje van de voorzitter, u te bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking gedurende al deze jaren. Samen met al die andere zeer betrokken en enthousiaste personen - bestuursleden, commissieleden, coördinatoren, wedstrijdsecretariaten, ledenadministratie, barmensen, trainers, coaches, managers, scheidsrechters, etc. etc. - maken wij ’t Spandersbosch tot de bijzondere vereniging die zij is: een eersteklas club, met recht de andere club in ’t Gooi!
 
Graag tot de ALV op 20 juni a.s.!
Ton Speet
Voorzitter


 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren