Algemeen

Huishoudelijk Reglement en Huisregels

6-9-2016 Op de ALV van 20 juni jl. heeft het Bestuur het nieuwe Huishoudelijk Reglement aan de vergadering voorgelegd. Deze werd door de vergadering goedgekeurd.
Tevens heeft het Bestuur de Huisregels aangepast.

Deze beide documenten treffen jullie in de bijlage aan.
Bijlage

 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren