Van de voorzitter

Save the date! Dinsdag 22 november a.s.

2-11-2016 Op dinsdag 22 november a.s. zal er weer een A.L.V. worden gehouden.

Noteer deze datum dus nu alvast in uw agenda.
We starten om 20.30 uur!
Tot dan.

AGENDA: 
 
1. Opening. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2016.* 
 
4. Secretarieel jaarverslag 2015 – 2016. 
 
5. Verantwoording Financieel beleid (seizoen 2015 – 2016). 
 
6. Verslag en benoeming kascommissie:  Rob Jongbloed wordt voorgesteld als 3e commissielid.  

7. Goedkeuring financiële jaarstukken. 
 
8. Ambitie ’t Spandersbosch 2017 – 2022. 
 
9. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
 
10.  Sluiting. 
 
 
* De notulen kunt u terugvinden op onze website www.spandersbosch.nl achter de inlogcode. Klik bovenaan op -club / documenten / bestuur
 
 
Indien het quorum (25 stemgerechtigde leden) niet aanwezig is bij opening van de vergadering, dan wordt de vergadering gesloten. Om 20.40 uur, eveneens op dinsdag 22 november 2016, wordt dan de volgende Algemene Ledenvergadering geopend. Deze heeft dezelfde agenda. Voor besluitvorming in deze vergadering is het quorum van 25 stemgerechtigde leden niet noodzakelijk.


LUSTRUMFEEST SPABO 1 OKTOBER 18+

Countdown

 

 
 
 

Activiteiten kalender

6-10 Bestuursvergadering
22-10 Rabo fandag

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren