Van de voorzitter

Algemene Ledenvergadering op 2 juli 20.30 uur

Nieuws afbeelding 28-5-2018
AGENDA A.L.V.: 
 
1. Opening        
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen     
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2017 * 
 
4. Vooruitblik seizoen 2018 / 2019:  
a. Hockey-organisatorische zaken 
b. Hockey-technische zaken 
c. Accommodatie en clubhuis    
d. Sponsoring / Businessclub  
e. Vrijwilligers, communicatie en evenementen  
 
5. Begroting seizoen 2018 / 2019 
 
6. Vaststelling contributies 2018 / 2019 
 
7. Uitreiking bekers:         
a. Scheidsrechtersbeker 
b. Rademakerbeker 
c. Beker van Verdienste      
 
8. Rondvraag 
 
9. Sluiting  
 
 
 
* De notulen kunt  terugvinden op de website (achter de inlog) en zullen bij aanvang van de vergadering worden uitgedeeld.  
 
 
 
Indien het quorum (25 stemgerechtigde leden) niet aanwezig is bij opening van de vergadering, dan wordt de vergadering gesloten. Om 20.10 uur, eveneens op maandag 18 juni 2018, wordt dan de volgende Algemene Ledenvergadering geopend. Deze heeft dezelfde agenda. Voor besluitvorming in deze vergadering is het quorum van 25 stemgerechtigde leden niet noodzakelijk. 

 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren