Van de voorzitter

Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019

Nieuws afbeelding 28-5-2019

Graag nodigen wij alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 17 juni om 20.30 uur in het clubhuis. 

AGENDA 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2018 * 

4. Vooruitblik seizoen 2019 / 2020:  a. Hockey-organisatorische zaken b. Hockey-technische zaken c. Accommodatie en clubhuis    d. Sponsoring / Businessclub  e. Vrijwilligers, communicatie en evenementen  

5. Structuur Stichting Beheer Hockey Crailoo – Hockeyvereniging ’t Spandersbosch 

6. Vaststelling Begroting seizoen 2019 / 2020 

7. Vaststelling Contributies 2019 / 2020 

8. Uitreiking bekers:         a. Scheidsrechtersbeker b. Rademakerbeker c. Beker van Verdienste      

9. Bestuurssamenstelling ** 

10. Rondvraag 

11. Sluiting  

 

De notulen van de ALV van November 2018, alsmede de uitleg bij de agendapunten / besluitenlijst zijn "achter de inlog" te vinden.

 

  


 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren