Algemeen

Deze teams starten deze week

Nieuws afbeelding 28-4-2020
Een aantal teams mag deze week al starten met hockeyen. Dat zijn de volgende teams. Zij trainen op dezelfde tijd en op hetzelfde veld als voor de 'crisis'.
Bijgaand ook de richtlijnen waaraan iedereen zich moet houden en in een bijlage een overzicht van de club met de toegangshekken en fietsenstallingen die moeten worden gebruikt. Dat wijkt af van de normale gang van zaken.
Lees de informatie die onder de aangewezen teams staat goed door, zodat je weet wat er van je wordt verwacht als je op de club komt.


De teams die woensdag 29 april trainen zijn:

MD5, JD2, JD3,, MC2, JB3, MB2, MA1, JB2, JB1, JD1, MD6, MD8, MC5, MC4, MC6, MB9, MB8

De teams die donderdag 30 april trainen zijn:
MD1, JB1, JA1, JD1, JC1, MD2, MB6, MB2, JA2, MD7, MB5, MB4, MA 3-4-5

De teams die vrijdag 1 mei trainen zijn:
JC2, MC9, MB9, MB7


Volgend weekeinde wordt het schema voor volgende week gemaakt. 
4 en 5 mei wordt er niet getraind.

 

Wat is er (hopelijk voorlopig) sowieso anders op de club.

· Je mag ons complex pas op, op het moment dat je training start. Als je reguliere training om 16.00 uur start, kun je dus pas om 16.00 uur het complex op fietsen. Vertrekkende en aankomende teams moeten namelijk gescheiden worden. Je stopt daarom ook iets eerder met trainen dan normaal.

· Er zijn straks drie in- en uitgangen; 1. bij de grote parkeerplaats, 2. tussen veld 2 en 4 en 3. bij de grasparkeerplaats. Afhankelijk van op welk veld je traint, moet je een daarvoor aangewezen ingang gebruiken. Je fietst rechts van de pylonnen die daar zijn neergezet het complex op en rechts van de pylonnen het complex af. Er staan ook pijlen op de grond die dat aangeven. En er staan mensen om dat in de gaten te houden.

·Je fiets zet je op de daarvoor aangewezen plek zetten. En dan ook nog in afgebakende vakken. Dat is niet de gewone fietsenstalling, maar plekken naast je ‘eigen’ trainingsveld.Welke dat zijn zie je op een foto die hierbij is gevoegd in een bijlage.

· Je traint in je Spaboshirt en neemt een wit shirt en gevulde bidon in een tas mee van huis.

· Die tas is verplicht en zet je in een vak langs het veld. Van de dug-out tot de achterlijn zijn daarvoor aan de rand van alle velden vakken gemaakt. Iedereen heeft een eigen vak.

· Klaar met trainen betekent direct van het complex en naar huis.

· Behalve trainers en vrijwilligers mogen er geen volwassenen op het complex.

· Vrij spelen mag nergens en op het complex rondhangen mag niet.

· Dug-outs, speeltuin, minivelden, terras, tribune, clubhuis zijn allemaal afgesloten

· Trainers zullen fel zijn op discipline en gehoorzaamheid.

· Je houdt de hele tijd minstens twee sticklengtes afstand van iedereen, dus ook van vrienden en vriendinnen en van trainers en volwassenen die niet bij jou wonen. Dat geldt op de fiets, op het veld, in de fietsenstalling. De Hele Tijd dus! Ballen van iemand anders wegtikken kan dus niet. Deze regels wijkt af voor kinderen van 12 jaar en jonger. Zij hoeven zich onderling niet aan de afstandsregels te houden, wel bij contact met personen ouder dan 12 jaar.

· De oefeningen zijn zo bedacht dat je altijd op afstand blijft van je teamgenoten.

· Je raakt ballen alleen met je stick aan en blijft verder van pylonnen en andere dingen op het veld af.

· Je klimt niet over hekken, en de toegangshekjes naar de velden blijven open staan.

· Je gaat voor de training thuis naar de wc.

· Mocht er iemand geblesseerd raken dan ga je daar niet naar toe, dat laat je over aan de trainer.

· Voor de training legt de trainer de belangrijkste regels nog een keer uit.


Bijgaand bijlages met adviezen van NOC*NSF en de KNHB.

Adviezen voor sporters

· Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

· blijf thuis als iemand in huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten en naar buiten;

· blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

· kom alleen naar de club wanneer je training hebt;

· kom zoveel mogelijk alleen en op eigen gelegenheid naar de club;

· kleedkamers zijn gesloten;

· kom niet eerder dan de officiële starttijd van je training op de club;

· volg de aanwijzingen op van de trainers, bestuursleden en vrijwilligers met een hesje;

· sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.

· bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde. Wel houden zij 1,5 meter afstand van trainers en begeleiders;

· gebruik alleen je eigen stick;

· neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

 

Advies voor ouders en verzorgers

 · Informeer de kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

· geef je kind je 06-nummer mee;

· breng je kind(eren) alleen naar de club als hij/zij training heeft en ze echt niet op eigen gelegenheid naar de club kunnen;

· breng je kind(eren) niet naar de club als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

· breng je kind(eren) niet naar de club als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

· breng je kind(eren) niet naar de club als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

· reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

· laat kind(eren) zoveel mogelijk zelf naar de club komen;

· als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het complex, niet vóór, tijdens en na de training;

· kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar de club; wacht eventueel in de auto. Kinderen mogen pas het complex op op de starttijd van hun training.

· volg de aanwijzingen van bijvoorbeeld trainers, begeleiders, bestuursleden en vrijwilligers met hesje;

· direct na de training neemt de ouder/verzorger zijn kind(eren) mee naar huis. Blijf daarbij op de parkeerplaats in de auto wachten en laat de kinderen naar jou toekomen.

 

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

· voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

· blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

· houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

· hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

· ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

· was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

· was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de club

· vermijd het aanraken van je gezicht;

· schud geen handen;

· kom pas exact op je trainingstijd het complex op en ga direct daarna naar huis.

 

Hopelijk loopt alles lekker soepel en kunnen we steeds meer trainingen gaan hervatten

Groetjes en tot snel,

Alle trainers van SpaboBijlage