Algemeen

Uitleg 'Prestatie-impuls jeugd' ALV

9-6-2015 Eén van de agenda-punten van de komende ALV (16/6 a.s.) is 'Prestatie-impuls jeugd'. Hieronder een beknopte uitleg. Dit punt zal ter stemming in de ALV worden gepresenteerd.

ALV juni 2015 - ‘t Spanderbosch
Prestatie-impuls jeugd  
 

Op ’t Spandersbosch willen we zorgen voor een maximale ontwikkeling van alle jeugd.
De afgelopen jaren is significant geïnvesteerd in de technische begeleiding van alle jeugdteams. Als gevolg hiervan, en in combinatie met de grootte en groei van onze vereniging, zijn de prestaties in de breedte toegenomen en kunnen kinderen zich verder doorontwikkelen.
Om deze trend door te kunnen zetten is nu ook een investering aan de bovenkant van de lijnen nodig. Vandaar dat het bestuur aan de ALV zal voorstellen om deze prestatie-impuls voor de jeugd voor de komende jaren tot speerpunt te maken, met onderstaande elementen.
Deze prestatie-impuls is naar mening van het bestuur noodzakelijk om ook bovengemiddelde en getalenteerde hockeyers op ’t Spandersbosch een platform te bieden waar ze uitgedaagd worden en zich kunnen ontwikkelen. Deze prestatie-impuls voor lijnteams zal ook een verhoging van de prestaties van de breedteteams verder faciliteren.

Concreet betekent dit vanaf komend seizoen:
·       Een additionele investering in technische middelen voor de eerste lijnteams (o.a. 3x per week trainen, flexibele selecties en open trainingsgroepen)
·       Het creëren van een professionelere, uniforme uitstraling van de eerste lijnteams (o.a. iedereen in hetzelfde pak)
·       Het invoeren van een lijntoeslag voor eerste lijnteams.

Een belangrijk neveneffect van zo’n prestatie-impuls is dat het mogelijk wordt om meer goede en ambitieuze trainers voor langere termijn en voor de hele breedte aan onze vereniging te binden.
Middels deze investeringen in de jeugd is het op termijn ook mogelijk om met de senioren structureel in de 1e klasse uit te komen.
Wij willen toe naar een cultuur waar prestatiehockey wordt omarmd. Prestatiehockey gaat niet ten koste van breedtesport maar voegt iets toe aan onze cultuur, waardoor we nog steviger midden in de samenleving komen te staan.

LUSTRUMFEEST SPABO 1 OKTOBER 18+

Countdown

 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren