Contributie

Een nieuw jeugdlid betaalt éénmalig entreegeld.

Funkey leden betalen geen entreegeld. Dit doen ze pas bij een volwaardig (Jongste) Jeugdlidmaatschap.

Tarieven

Klik hier voor de huidige contributieregeling


Restitutieregeling

In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaan iemand niet van de verplichting tot het betalen van contributie en geven geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie. In bijzondere gevallen kan er overleg plaatsvinden met de penningmeester en de ledenadministratie van de vereniging. Verzoeken tot restitutie graag via het emailadres: [email protected] Indien er wordt besloten tot restitutie over te gaan, dan worden de volgende regels gehanteerd: 
  • Indien aangevraagd vóór 1 december: 50% minus de vaste kosten (KNHB, verzekering en adm.kosten)
  • Indien aangevraagd tussen 1 december en 1 maart: 25% minus de vaste kosten  (KNHB, verzekering en adm.kosten)

Entreegelden worden niet gerestitueerd!

 

 
 
 
 

Activiteiten kalender

22-7 Nationale Sportkampen

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren