Inschrijfformulier 't Spandersbosch

Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet.  De door u ingevulde gegevens worden automatisch omgezet in een inschrijfformulier en opgenomen in onze database. 
Na inschrijving ontvangt u altijd automatisch een bevestiging per email. Als u deze niet ontvangt dan heeft er geen inschrijving plaatsgevonden.
 
Vanaf 1 januari 2024 kan er ook worden ingeschreven voor seizoen 2024-2025.

Voor jeugd kan er alleen worden ingeschreven voor seizoen 24-25 wanneer zij vóór 1 oktober 2024 de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Voor Senioren
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
   
   
   
Voor junioren
   
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
   
   
   
Hoe wilt u zich als ouder inzetten voor de club?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


 
 
 

Activiteiten kalender

22-7 Nationale Sportkampen

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren