Vrijwilligers

HV ’t Spandersbosch verwacht van ouders en leden een actieve bijdrage aan het verenigingsleven. Onze club van 1500 leden draait zo’n 42 weken per jaar, zeven dagen in de week.

VOG

Al onze vrijwilligers (en professionals) die met jeugdleden werken moeten een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. De kosten voor het aanvragen van deze verklaring zijn voor rekening van onze club!

Bestuur en commissies zijn vrijwillig

Dagelijks bestuur en commissies van HV ’t Spandersbosch bestaan uit vrijwilligers. Dat zijn ouders van de 1100 jeugdleden of leden van de club.

Een uitzondering is de clubhuiscommissie. Die bestaat uit professionals.

De clubhuiscommissie wordt bij de uitvoering van haar taken wel ondersteund door bar-ouders

Vrijwilliger kun je zijn door:

· Zitting te nemen in het bestuur

· Zitting te nemen in een van onze veertien commissies

· Bemannen van een wedstrijdsecretariaat (senioren, junioren, jongste jeugd)

· Het behalen van een spelregelkaart en wedstrijden fluiten

· Training geven

· Coachen

Inzet een must!

Vrijwilligersinzet van ouders is een voorwaarde om jeugdlid te kunnen worden.
Op het aanmeldingsformulier moet een voorkeur voor vrijwilligerstaken worden ingevuld.

Rijden naar wedstrijden en clubhuisdiensten verwachten we van iedere ouder c.q. lid van de club. Dat wordt niet als vrijwilligerswerk gezien.

Bestuurslid Communicatie, Events en Vrijwilligers en belast met de VOG-verklaringen is René Rodenburg: [email protected]


 


 

Activiteiten kalender

11-12 Bestuursvergadering
12-12 MA1 diner
15-12 Diner MA2
16-12 Event

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren